Spring Boot And Docker-3 Build Image With Docker File

Başlangıç

Merhabalar, yazı dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazıda Dockerfile oluşturmayı inceleyeceğiz. Hatırlayacağınız üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirmiştik.

 • Spring Boot Rest API oluşturduk.
 • Bu Rest Api'yi JAR olarak paketledik.
 • JDK içeren Docker Image'i indirdik.
 • İndirdiğimiz Image'i kullanarak Container'ı ayağa kaldırdık.
 • JAR dosyamızı Container içerisine kopyaladık.
 • Son olarak Container'ımızın başlarken JAR dosyamızı çalıştırmasını ayarladık.

Bu saydığımız tüm adımları terminal yardımıyla teker teker yazarak yaptık.Bu işlemleri otomatikleştirmek için Dockerfile oluşturulur.

Dockerfile Oluşturma

Şimdi gelin hep beraber ilk Dockerfile dosyamızı oluşturalım.Proje dizinimizde Dockerfile isminde bir dosya oluşturup içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

FROM openjdk:8-jdk-alpine
ADD target/SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ENTRYPOINT ["sh","-c","java -jar /SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar"]

Evet yukarıda gördüğünüz kodları açıklayacak olursak.

FROM openjdk:8-jdk-alpine ifadesi ile OpenJdk Image'ini çekiyoruz.

ADD target/SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar ifadesi ile target dizinindeki JAR dosyasını Container içerisine aynı isimle kopyalar.

ENTRYPOINT ["sh","-c","java -jar /SpringBootRestHello-0.0.1-SNAPSHOT.jar"] ifadesi ile de Container'ımıza başlangıçta ilgili JAR'ı çalıştırmasını söylüyoruz.

Dockerfile'ı Kullanma

Evet şimdi gelin hep beraber oluşturduğumuz Dockerfile'ı nasıl kullanacağımıza bakalım.

Proje dizinimizin içindeyken aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

docker build -t rest-api:with-dockerfile .

-t parametresi tag anlamına gelir build işleminin sonucunda oluşacak olana Image'in isim:tag bilgisini yazarız.

Komutun sonundaki nokta ilgili Dockerfile'ın şu anki dizinde olduğunu belirtir. Komut çalıştığında aşağıdaki gibi bir çıktı oluşur.

docker-build-1.png

Evet bu işlem sonucunda JAR'ımızı içeren Docker Image'ımız oluştu, isterseniz,

docker images komutu yardımıyla kontrol edebilriz.

docker-images-1.png

Yukarıdaki çıktıda da gördüğünüz üzere en üstte rest-api isminde ve with-dockerfile etiketine sahip bir Image oluştu.

Şimdi sıra bu Image'i kullanarak Container'ımızı ayağa kaldırmaya geldi.Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu kullanırız.

docker run -p 8080:8080 rest-ap:with-dockerfile

docker-run-1.png

Evet yukarıdaki çıktıdan da gördüğünüz gibi Container'ımız ayağa kalktı ve başlangıç scripti olarak ayarladığımız JAR dosyasını çalıştırma işlemini başarılı bir şekilde yaptı. Sonuç olarak tarayıcımızda localhost:8080/hello ya da localhost:8080/date endpointlerine gidersek uygulamamızın başarılı bir şekilde çalıştığınız görürüz.

Eğer Dockerfile içerisinde EXPOSE 8080 diye bir ifade kullanırsak docker run komutu içerisinde -p 8080 diye bir ifade kullanmadan uygulamamız 8080 portunda çalışmaya başlar.

Spotify Maven Plug-in ile Image Oluşturma

Bu Maven plugin'i kullanarak JAR oluşturma aşamasında aynı zamanda ilgili Dockerfile'ımızdan Image oluşturabiliriz. Bu plugin'i kullanmak için pom. xml dosyasında <plugins></plugins> etiketleri arasına aşağıdaki kodlar eklenir.

<plugin>
    <groupId>com.spotify</groupId>
    <artifactId>dockerfile-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.4.13</version>
    <executions>
        <execution>
            <id>default</id>
            <goals>
                <goal>build</goal>
            </goals>
        </execution>
    </executions>
    <configuration>
        <repository>${project.name}</repository>
        <tag>${project.version}</tag>
        <skipDockerInfo>true</skipDockerInfo>
    </configuration>
</plugin>

Bu plugini ekledikten sonra

mvn package -DskipTests

komutunu çalıştırırsak aşağıdaki gibi bir çıktı ile karşılaşırız.

spotify-maven-plugin.png

Evet görüldüğü üzere kodlarımız derlendi ve paketlendi sonra Image'imiz oluşturuldu ve içerisine JAR'ımız kopyalandı. Oluşan Image çalıştırılmak için hazır.

docker run spring-boot-rest-hello:0.0.1-SNAPSHOt

komutu ile Image'imizi çalıştırırız. localhost:8080/hello endpointine tarayıcımızdan gidersek Container'ımızın çalıştığını görürüz.

Daha generic ve reusable bir Dockerfile oluşturmak için aşağıdaki düzenlemeleri yapabiliriz.

FROM openjdk:8-jdk-alpine
ADD target/*.jar app.jar
ENTRYPOINT ["sh","-c","java -jar /app.jar"]

Cached Dependency - No Fat Jar

Şimdiye kadar anlattığımız kısımlarda JAR'ımız çok fazla bağımlılığa sahip olmadığı için boyutu da çok büyük olmadı fakat başka projelerde çok fazla bağımlılık olabilir buda JAR boyutunu oldukça büyük hale getirir bunun önüne geçmek ve build aşamasında her bağımlılığın tekrar indirilmesini önlemek için Maven Dependency Plugin kullanılır. Bu plugin'i kullanmak için Spotify plugin'i kaldırıp ya da comment yapabiliriz.

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
  <executions>
    <execution>
      <id>unpack</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
        <goal>unpack</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <artifactItems>
          <artifactItem>
            <groupId>${project.groupId}</groupId>
            <artifactId>${project.artifactId}</artifactId>
            <version>${project.version}</version>
          </artifactItem>
        </artifactItems>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Bu plugin'i pom. xml'e ekledikten sonra mvn package komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir durum oluşur. Oluşan JAR dosyası çözülür sonuçta olarak

target/classes

target/dependency

Klasörleri oluşur, classes altında derlenmiş .class uzantılı sınıflarımız bulunur.

dependecy altında ise aşağıdaki yapıda projenin bağımlılıkları bulunur.

target-dep.png

Evet projemiz derlendi ve bağımlılıkları oluşturuldu artık Image'imizi oluşturabiliriz bunun için Dockerfile içerisinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor.

FROM openjdk:8-jdk-alpine
ARG DEPENDENCY=target/dependency
COPY ${DEPENDENCY}/BOOT-INF/lib /app/lib
COPY ${DEPENDENCY}/META-INF /app/META-INF
COPY ${DEPENDENCY}/BOOT-INF/classes /app
ENTRYPOINT ["java","-cp","app:app/lib/*","com/fsoftdev/blog/SpringBootRestHello/SpringBootRestHelloApplication"]

Evet kısaca bahsedecek olursak oluşan bağımlılıkları Image içine kopyalıyoruz ve başlangıç scripti olarak Application sınıfımızın çalıştırılmasını ayarlıyoruz.

docker build -t rest-api:no-fat-jar . komutunu çalıştırdığımızda aşağıda gördüğünüz gibi Image'imiz oluşur.

no-fat-jar-image.png

Son olarak oluşan Image'ımızı çalıştırıp localhost'tan kontrollerimizi yapıyoruz.

docker run -p 8080:8080 rest-api:no-fat-jar

Google JIB Plug-in ile Image Oluşturma

Bu plugin'i kullandığımız zaman Dockerfile'a ihtiyacımız olmaz. Çünkü Dockerfile içerisindeki ayarları plugin'e config olarak vereceğiz.

pom. xml dosyasına aşağıdaki plugin kodlarını ekleyerek bu plugin'i kullanmaya başlayabiliriz.

  <plugin>
    <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
    <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.6.1</version>
    <configuration>
      <container>
        <creationTime>USE_CURRENT_TIMESTAMP</creationTime>
      </container>
    </configuration>
    <executions>
      <execution>
        <phase>package</phase>
        <goals>
          <goal>dockerBuild</goal>
        </goals>
      </execution>
    </executions>
  </plugin>

pom. xml'i kaydedip mvn clean package -DskipTests komutunu çalıştırdığımızda Image'imiz oluşur burada ilginç olan durum bu plugin'in birçok şeyi bizden herhangi bir config alamdan halletmesidir. JDK için distroless java diye bir base image indiriyor, daha sonra bizim Application sınıfımızı kendisi algılıyor. Eğer bu configleri özelleştirmek istiyorsak <configuration></configuration> etiketleri arasına aşağıdaki gibi bir config yazabiliriz. Eğer config yazmayacaksak eklenti Image adını artifactId kısmından alacaktır ve eğer docker image name standartlarına göre gir artifact idmiz yoksa hata oluşacaktır. Yani artifact id küçük harf sayı ve sembollerden oluşabilir.

<configuration>
  <from>
    <image>openjdk:alpine</image>
  </from>
  <to>
    <image>in28min/${project.name}</image>
    <tags>
      <tag>${project.version}</tag>
      <tag>latest</tag>
    </tags>
  </to>
  <container>
    <jvmFlags>
      <jvmFlag>-Xms512m</jvmFlag>
    </jvmFlags>
    <mainClass>com/fsoftdev/blog/SpringBootRestHello/SpringBootRestHelloApplication</mainClass>
    <ports>
      <port>8080</port>
    </ports>
  </container>
</configuration>

Image'imiz oluştuktan sonra docker run komutu ile çalıştırabiliriz.

Bu yazınında sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki yazıda Spring Boot Web uygulamasını nasıl containerize edeceğimizi öğreneceğiz.